American Tourister-takuu

American Tourister-matkustustuotteiden ehdoton laadukkuus on testattu huolellisesti. Mikäli havaitset American Tourister-tuotteessasi ("Tuote") siitä huolimatta ongelman, jonka syynä on valmistus- tai materiaalivirhe, American Tourister korjaa tai vaihtaa tuotteen harkintansa mukaan tässä ilmoitettujen takuuehtojen mukaisesti. Tässä kuvattu takuu koskee vain Tuotteen ensimmäistä ostajaa tai lahjatuotteen vastaanottajaa. Takuun voimassaoloaika on ilmoitettu Tuotteen sisällä olevassa takuukirjassa ja/tai Tuotteen kuvauksessa American Touristern verkkosivustolla.

Tämä takuu kattaa vain valmistusviat. Se ei kata vikoja, joiden syynä on virheellinen käyttö (kuten epätavallisten tavaroiden kuljettaminen), huolimattomuus, onnettomuus, hankautuminen, altistuminen äärilämpötiloille, liuottimille, hapoille tai vedelle, normaali kuluminen tai vaurioituminen kuljetuksissa (esimerkiksi lentomatkalla). Takuun piiriin kuulumattomat huolto- ja korjaustehtävät voidaan antaa minkä tahansa korjaamon tehtäväksi, mutta takuun piiriin kuuluvat korjaukset voi suorittaa vain American Touristern hyväksymä huoltoliike Huoltoliike. Virheellinen tai väärin tehty huolto- tai korjaustoimenpide johtaa tämän takuun raukeamiseen. Kaikki American Tourister-huoltoliikkeet eri puolilla maailmaa löytyvät tämän linkin kautta. Älä lähetä Tuotetta suoraan American Touristerlle, sillä se pitkittää Tuotteen korjausta. Takuumme on kansainvälinen, ja siksi voit korjauttaa Tuotteen Huoltoliikkeessä missä päin maailmaa tahansa. Kaikki Huoltoliikkeeseen lähettämisestä aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi pakkaus- ja lähetyskulut sekä mahdolliset veroluotoiset maksut, ovat kuitenkin Tuotteen ostajan vastuulla.

Takuupalvelun saaminen Huoltoliikkeessä edellyttää asianmukaisesti täytetyn takuukirjan tai alkuperäisen ostokuitin esittämistä. Huoltoliike tutkii, kuuluuko ongelma American Tourister-takuun piiriin. Mikäli takuu kattaa ilmaantuneen vian, siitä ilmoitetaan sinulle, samoin siitä, korjataanko Tuote vai toimitetaanko sinulle uusi vastaava Tuote. Tällainen korjaus tai tuotevaihto tapahtuu American Touristern kustannuksella. American Tourister maksaa myös kulut, jotka aiheutuvat korjatun tai korvatun Tuotteen lähettämisestä sinulle. Mikäli Tuote on vaihdettava eikä sitä ole enää saatavana, American Tourister korvaa Tuotteen muulla vastaavalla American Tourister-tuotteella.

Sivu- tai seurannaisvahingot suljetaan nimenomaisesti takuun ulkopuolelle. Takuu ei kata työkustannuksia eikä vahinkoja, joiden syynä on jonkun muun kuin Huoltoliikkeen suorittama työ. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tämä takuu on rajoitettu Tuotteen arvoon. Tuotteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Tuotteiden lukot on tarkoitettu estämään vain laukun tahattoman aukeamisen, ne eivät välttämättä pysty estämään Tuotteen tai sen sisällön varastamista tai Tuotteen murtamista tai avaamista lentoyhtiön tai lentokenttähenkilöstön tai viranomaisten toimesta. Tarkasta Tuote aina heti, kun sitä on käsitellyt joku muu kuin sinä itse. Mikäli Tuote vahingoittuu matkalla, tee vahingonkorvausvaatimus kuljetuksesta vastaavalle yhtiölle (jolla on vakuutus tuotteesi vaurioitumisen varalta) saapumispaikkakunnalla, mahdollisuuksien mukaan jo ennen tullitarkastusta.

Tämän takuun tarkoituksena on antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia. Tässä kuvattujen oikeuksien lisäksi sinulla voi olla myös muita oikeuksia sen mukaan, mitä kussakin maassa tai kullakin alueella takuuehtojen ulkopuolelle jättämisestä tai niihin lisäämisestä, sivu- ja seurannaisvahingoista sekä korjauksista ja korvaamisesta on määrätty. Samasta syystä tähän takuuseen nimenomaisesti sisällytetyt rajoitukset tai ulkopuolelle jättämiset eivät välttämättä koske sinua.